rutbisbe

EL DESPERTAR DEL ÁNGEL

These illustrations were done for marketing the novel 'El Despertar del Ángel' by Sergio Garcia. I designed the three main characters and their respective weapons to create 5 different bookmarks.


Grup d'il·lustracions pel màrqueting de la novel·la ' El Despertar del l'Ángel' de Sergio Garcia. Es tractava de fer 5 punts de llibres del personatges principals i les seves armes corresponents.