rutbisbe

MESOS

MONTHS

Un projette per il.lustrar l’etimologia dels mesos del calendari gregorià.

A project to illustrate the origin of the names of the Gregorian calendar.