rutbisbe

ACID COLOR CARDS

Una sèrie de targetes de regal amb missatges àcids i sarcàstics.


A series of greeting cards with sour and sarcastic messages.